ICCROM Award winner 2023

2 November 2023 – Rome, Italy: The winner of the 2023 ICCROM Award was announced today on the sidelines of the 33rd session of the ICCROM General Assembly, held 2-3 November in Rome, Italy. This biennial Award is one of the most prestigious international recognitions in the field of cultural heritage. It is granted to individuals who have contributed significantly to ICCROM’s development or who have exceptional merit in the conservation, protection and restoration of cultural heritage.

“It is with great pleasure that, on behalf of ICCROM, we have the honour of introducing the winner of the 2023 ICCROM Award, Agnes Brokerhof,” said John Robbins, Chairperson of ICCROM Council. “She is an internationally active and widely respected conservation scientist who has been a key contributor to many ICCROM initiatives,” he added. “This award is a recognition of the significant contributions that Agnes has made to numerous ICCROM programmes and projects in the field of cultural heritage conservation in the Netherlands and internationally.”

Ms. Brokerhof, a Dutch conservation scientist and scholar, holds a BSc in biochemistry, a MSc in Analytical Chemistry, and a BA in art history. Following her research fellowship at the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), she completed the ICCROM course “Scientific Principles of Conservation” in Rome and currently works for the Cultural Heritage Laboratory of the Cultural Heritage Agency of the Netherlands. 

Ms. Brokerhof has dedicated her career to the conservation and management of all forms of cultural heritage. The importance of her work has been recognized worldwide, as she has been invited to speak at numerous conferences and events, sharing her knowledge and skills through lectures and inspiring others in the field, in addition to her teaching, publications, and research papers.

“I am always amazed by the number of projects ICCROM carries out all over the world and the lasting impact they have, with a relatively small team in Rome. It is thanks to the ‘ICCROMized’ professionals they carefully select and tie together into a powerful network. I am proud to be a knot in that network and contribute my bit,” said Ms. Brokerhof upon receiving the award.

“I feel ICCROM has meant more to me than I can ever mean to ICCROM. With the world on fire, literally and figuratively, ICCROM supports communities by safeguarding their cultural heritage as anchors of identity for an uncertain future,” she added. “I feel very fortunate to always have enjoyed what I do and done what I enjoy, and to then get awarded for that… Others must have enjoyed it, too!”

Ms. Brokerhof’s contributions to conservation theory, science, and practice have spanned a great diversity of heritage, from built heritage and natural sciences and humanities collections to contemporary art. The emphasis of her work lies in finding practical and cost-effective solutions for real-life problems in heritage conservation and management, developing new knowledge and methods to support heritage institutions in doing their work more effectively and efficiently. 

“The ICCROM Award stands as a symbol of excellence and dedication in the field of cultural heritage preservation,” said Dr. Webber Ndoro, ICCROM Director General. “It recognizes and honours individuals who have made exceptional contributions in the field, inspiring others to follow in their footsteps,” he added. “As we honour Ms. Brokerhof and celebrate the ICCROM Award and the remarkable achievements it represents, let us be reminded of the importance of preserving our cultural legacy for the benefit of present and future generations,” Dr Ndoro concluded.

Winnaar ICCROM Award bekendgemaakt

2 november 2023, Rome, Italië – De winnaar van de ICCROM Award 2023 is vandaag bekendgemaakt tijdens de 33e zitting van de Algemene Vergadering van ICCROM, die op 2 en 3 november plaatsvond in Rome, Italië. Deze tweejaarlijkse Award is een van de meest prestigieuze internationale erkenningen op het gebied van cultureel erfgoed. De awardwordt toegekend aan personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van ICCROM of die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud, de bescherming en de restauratie van cultureel erfgoed.

"Het is ons een groot genoegen om namens ICCROM de winnaar van de ICCROM Award 2023, Agnes Brokerhof, te mogen voorstellen," zei John Robbins, voorzitter van de ICCROM Council. "Ze is een internationaal actieve en alom gerespecteerde erfgoedonderzoekerdie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vele ICCROM initiatieven," voegde hij eraan toe. "Deze prijs is een erkenning van de belangrijke bijdragen die Agnes heeft geleverd aan tal van ICCROM programma's en projecten op het gebied van behoud van cultureel erfgoed in Nederland en internationaal."

Mevrouw Brokerhof, een Nederlandse erfgoedonderzoekeren wetenschapper, heeft een BSc in biochemie, een MSc in Analytische Chemie en een BA in kunstgeschiedenis. Na haar onderzoeksbeurs bij de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), voltooide ze de ICCROM-cursus "Scientific Principles of Conservation" in Rome en werkt ze momenteel voor het Rijkserfgoedlaboratorium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Mevrouw Brokerhof heeft haar carrière gewijd aan het behoud en beheer van alle vormen van cultureel erfgoed. Het belang van haar werk is wereldwijd erkend, en ze wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken op tal van conferenties en evenementen, haar kennis en vaardigheden te delen door middel van lezingen en anderen te inspireren in het veld, in aanvulling op haar onderwijs activiteiten, publicaties en onderzoekspapers.

"Ik ben altijd verbaasd over het aantal projecten dat ICCROM over de hele wereld uitvoert en de blijvende impact die ze hebben, met een relatief klein team in Rome. Dat is te danken aan de 'ICCROMized' professionals die ze zorgvuldig selecteren en verbinden tot een krachtig netwerk. Ik ben er trots op een schakelin dat netwerk te zijn en mijn steentje bij te dragen," zei mevrouw Brokerhof bij het in ontvangst nemen van de prijs.

"Ik heb het gevoel dat ICCROM meer voor mij heeft betekend dan ik ooit voor ICCROM kan betekenen. Nu de wereld letterlijk en figuurlijk in brand staat, ondersteunt ICCROM gemeenschappen door hun cultureel erfgoed veilig te stellen als anker van identiteit voor een onzekere toekomst," voegde ze eraan toe. "Ik voel me heel gelukkig Ik voel me heel gelukkig dat ik altijd kan doen waar ik plezier in heb en plezier heb in wat ik doe; en dan word je daarvoor beloond... anderen moeten ook van mijn werk genoten hebben!"

De bijdragen van mevrouw Brokerhof aan de conserveringstheorie, -wetenschap en -praktijk bestrijken een grote diversiteit aan erfgoed, van gebouwd erfgoed en natuurwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke collecties tot hedendaagse kunst. De nadruk van haar werk ligt op het vinden van praktische en kosteneffectieve oplossingen voor echte problemen in erfgoedconservering en -beheer, het ontwikkelen van nieuwe kennis en methoden om erfgoedinstellingen te ondersteunen bij het effectiever en efficiënter uitvoeren van hun werk.

"De ICCROM Award staat symbool voor uitmuntendheid en toewijding op het gebied van het behoud van cultureel erfgoed," zei Dr. Webber Ndoro, directeur-generaal van ICCROM. "Het erkent en eert individuen die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd in het veld, en inspireert anderen om in hun voetsporen te treden," voegde hij eraan toe. "Terwijl we mevrouw Brokerhof eren en de ICCROM Award en de opmerkelijke prestaties die zij vertegenwoordigt vieren, staan we ook stil bij het belang van het behoud van ons cultureel erfgoed ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties," besloot Dr. Ndoro.

More information about ICCROM and its activities may be found on its website / Meer informatie over ICCROM en haar activiteiten is te vinden op haar website https://www.iccrom.org/

The website is available in several languages (English, French, Spanish, Italian and Arabic). / De website is beschikbaar in verschillende talen (Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Arabisch).

News and updates about the 33rd General Assembly will be posted on ICCROM’s Facebook, Instagram, LinkedIn, and Twitter accounts. / Nieuws en updates over de 33e Algemene Vergadering zullen worden geplaatst op ICCROM's Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter accounts. / Nieuws en updates over de 33e Algemene Vergadering zullen worden geplaatst op ICCROM's Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter accounts.

Facebook: https://www.facebook.com/iccrom/
Twitter: https://twitter.com/ICCROM
Instagram: https://www.instagram.com/iccrom_official/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iccrom
Youtube: https://www.youtube.com/user/ICCROM07

The event hashtag is/De hashtag van het evenement is #ICCROMGA33

Other hashtags/Andere hashtags #ICCROM #iccromga

Media Contacts / Neem voor meer informatie contact op met
M. Adham ALSAYED

Media and Communication Consultant

Tel: +33 623 814518

(Arabic, English, French)

Zajel.consulting@gmail.com

Jennifer COPITHORNE

Manager of Partnership and Communication, ICCROM

Tel: +39 3428668696

(English and Italian)

media@iccrom.org

Dolf MULLER

Woordvoerder Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

d.muller@cultureelerfgoed.nl

0610915593